Litt om stiftelsen Rugier

Bakgrunn for navnet Rugier:  Rugier er et folk som utvandret fra Rogaland, og bosatte seg ved Østersjøen med egne konger omkring 500 e.Kr. Folkegruppen er sannsynligvis den samme som gikk under benevnelsen Rygene. Navnet Ryger betyr rett og slett korndyrker. Rogaland har fått navnet sitt etter Rygene.Bakgrunn for navnet Rugier:  Rugier er et folk som utvandret fra Rogaland, og bosatte seg ved Østersjøen med egne konger omkring 500 e.Kr. Folkegruppen er sannsynligvis den samme som gikk under benevnelsen Rygene. Navnet Ryger betyr rett og slett

korndyrker. Rogaland har fått navnet sitt etter Rygene.For å organisere bygging av nytt vikingskip, ivareta vikingskipene Tyra og Tylft, robåter og annet materiell, har Rugier Ro- og Råseillag valgt å ta initiativ til dannelse av en ideell stiftelse. Rrrl har etter hvert fått mye verdier i form av båter og meteriell, dette er nå eid av stiftelsen.  Stiftelsen er satt sammen av representanter for bedrifter i nærområdet, andre frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, og har fått navnet stiftelsen Rugier.

Stavanger Sjøfartsmuseum og Arkeologisk museum i Stavanger har observatørstatus i forbindelse med stiftelsens etablering og videre arbeide. Det nye vikingskipet planlegges bygd på Finnøy, i samarbeid med Vikingeskibsmuseet i Roskilde (Danmark). Det nye skipet (identisk med Tyra, kopi av Skuldelev 6) vil få navnet Gyda. En av stifterne donerer 1 mill Norske kroner som startkapital til den nye båten.