Info fra styret

Vi har hatt årsmøte,
Det nye styret for 2013 er:

Leder Egil Rossavik
Nestleder: Jakob Østbø
Sekretær: Karin Bjønnes
Kasserer: Torgeir Sognnes
HMS: Ingrid Buchholtz
Sportslig leder: Jean Pierre Quignard
Materialforvalter: Johann Gunnar Gunnarsson
HMS: Ingrid Buchholtz
Styremedlem/Rogruppa: Anne Bru
Styremedlem/Rogruppa: Hans Martin Aukland
Varamenn: Kjell Ove Bonnez og Øystein Hafsøe
Revisor: Svein Dahle

Seilgruppe:
Leder: Hans Martin Aukland. Medlemmer: Jakob Østbø, Kjell Ove, Hans B-I, Jean Pierre Quignard og Knut Støver
Rogruppe:
Leder: Anne Bru, Johann. Medlemmer: Egil, Kristian og Karin Bjønnes
Vedlikehold:
Leder: Anne Bru, Johann. Medlemmer:  alle

Styrets beretning

Årsberetningen ble gjennomgått av Egil.

I 2012 har Rugier vært med på

følgende aktiviteter:

  • Deltakelse på vikingfestivalen på Avaldsnes.
  • Klubben har bidratt med instruktører og mannskap i prosjektet Draken Harald Hårfagre og vært med på båtseminar
  • Det har vært forholdsvis stor roaktivitet på tirsdager. Roingen startet i mai
  • Torsdagsseiling.
  • Tyra er blitt brukt til privatturer