HMS

   1. Førstehjelpskrin
   2. støvmasker
   3. Hørselvern tilgengelig
   4. Vernebriller
   5. Brannslukkingsapparat
   6. Brannfarlig avfallsbøtte
   7. Datablad for de kjemikalene vi bruker
   8. Kontinuerlig sjekk av elektrisk utstyr
   9. Forsvarlig opplæring av brukere av båtene.
   10. Båtene skal være “klar til bruk”, se utsjekkslisten.
   11. Røyking forbudtskilt

   På sjøen:

  Roing

 1. Før hver rotur skal roansvarlig påse at alle deltakrne har fått nødvendig innstruksjon
 2. Før hver rotur skal roansvarlig påse at båtene er forsvarlig i stand. Før hver rotur skal roansvarlig påse at alle har redningsvester på.

Skriv i loggbok før og etter tur (Vær, område, distanse,tid.)

Sjekk båten. (at” nøkkla” står i.)

Sleider og spennbrett fungerer.

årer er OK.

Tauverk baug og akter.

Øsekar og svamp.

Reddningsvester til alle.

Tralle fungerer.

Skipper om bord.

Entring/sjøsetting av båt.(Henvisning til opplæring.)

Sjekkliste gjennomgått.

Seiling

 1. Før hver seiltur skal seilansvarlig påse at høvedsmann har nok kunnskaper og at mannskapet har fått tilstrekkelig innformasjon.
 2. Før hver seiltur skal seilansvarlig og høvedsmann påse at båtene er seilklare og i forsvarlig stand.
 3. Før hver seiltur skal høvedsmann påse at alle har rednigsvester på.
 4. Det skal alltid loggføres både før tur og etter tur, så andre kan se hvem som er ute.
 5. Sjøvettsreglene skal følges.

Sjøvettreglene

Forbered deg på at ulykker kan skje – tenk gjennom forskjellige situasjoner og hvordan du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Er du i nød – ring 120.

Trenger du annen assistanse – ring 02016.

Å være sjøklar

 • Skrog, rigg, “seil og reie”, årer betøyning (fortøyningstau), styrjern/rorbeslag og annet sal være kontrollert og i orden.
 • Alt nødvendig utstyr med: kart, kompass, dregg, lykt, rednings- og kommunikasjonsytstyr, brannslukkningsutstyr etc.
 • Verktøy, materialer og kunnskap for å kunne reparere båten underveis.
 • Mannskapet må vurderes: erfaring og kompetanse, arbeids- og rollefordeling i forhold til turens krav.