Byggingen av Gyda

Vi bygger nå en ny replika av Skuldelev 6 skipet fra Roskilde.

Flere har spurt oss hvorfor vi vil ha en ny kopi av en båt vi allerede har, nemlig Tyra som også er en Skuldelev 6 kopi. Et er flere grunner til dette. En av de er at denne båten er en passe størrelse for vårt bruk, den kan seiles fra 3 til 15 personer. Det er heller ikke en skalert kopi, det er samme størrelse på våre båter som i funnet. Vi vil få 2 versjoner av samme funn, samtidig holder vikingskibmuseet i Roskilde på med en ny versjon i tillegg til deres gamle som heter Kraka Fyr. Det vil da bli 4 forskjellige tolkninger av samme funn og det har så vitt vi vet ikke blitt gjort før. Så for å forstå den orginale Skuldelev 6 , blir dette et unikt prosjekt i forsknings øyemed. Forskjellene ligger mest i stevnen og innløpet. Andre funn har blitt rekonstruert flere ganger, som: Gokstadskipet og småbåtene i Gokstadfunnet, og Skuldelev 1 m.m. Men disse har alle tilnærmet samme konstruksjon.

Skuldelev 6

Båten er fra ca 1030 og treprøver viser at den ble bygget rundt Songnefjorden. Det samme gjelder Skuldelev1, som den kjente Saga Siglar ble bygget etter. Skuldelev6 har antagelig vært en fiskebåt eller en liten lastebåt, den ble i senere tid bygget om til en lastebåt, det ble satt på et ekstra bord. Så vi kan tenke oss at den opprinnelig var en fiskebåt.

Båten ble funnet i 1957 og gravd ut som første av Skuldelevskipene i 1962. Begge stevnene var borte, men de tre nederste bordene i fremkant var inntakte. Derfor er diskusjonen om stevnfassong og innløp åpen for diskusjon og Gyda blir vårt forslag.

Da de første tegningene ble laget av Skuldelev6 trodde man at båten var dansk (de som Tyra er bygget etter). Derfor har Tyra en stevn som er mer brukt i Danmark enn i Norge. Nå vet vi at båten var norsk og har derfor et anne utgangspunkt for rekonstruksjonen. Den nye båten til Vikingskibmuseet i Roskilde er mer lik Skuldelev1 i stevnen, mens vi har valgt noe mitt i mellom. Skuldelev1 var som sagt en knarr og har en annen form en en mindre fiskebåt. Mastefisken er det eneste beviset på at båten har vært seilt, men vi vet ikke hvordan seilet har sett ut, kun plasseringen av masten.

Skuldelev6 er en robust og solid båt som ble bygget av gode og kunnskapsrike håndtverkere, den er godt bygget og tåler mye. Dette har vært en stor fiskebåt ikke ikke bare en hvermannsensbåt. Av typebetegnelse ville denne typen blitt kallt etter antall årer, vi vet ikke hvor mange det har vært orginalt, men mellom 10 og 14 er sansynlig. Det har blitt foreslått 12 (6 par), det vil da bli en tolfæring. Tyra har 14 årer og det er enda ikke bestemt hvor mange Gyda vil ha, mest sansynlig lander det på 14.

Her er forskjellene i stevnfasong på båtene:


Skuldelev 6 funnet

Gyda blir bygget på Ryfylket båbyggeri på Finnøy.

Følg med på byggingen på Facebook

http://www.facebook.com/groups/Gydaskipet/

Roskilde sin nybåt kan følges her: http://www.vikingeskibsmuseet.dk/baadevaerft/aktuelle-projekter/skuldelev-6/

Kake til kjølstrekkenKake til kjølstrekken 26/3 2011

Dette skal bli Gyda

Kjølen

Kjølen strukket

Her er modellene til stevnene kommet på plass

fremstevnen på plass

Bordene blir saget på oppgangsag

Oppgangsagen til Jørn Magne

her er en link til 2 videoer av sagingen

Saging av bord til Gyda, fra facebook

bordene ferdig saget

båtbygger Jørn Magne Flesjå

Forskjellen i stevnene på Tyra og Gyda

Bakstevn

Framstevn

Bakstevn

Sjøsettingen avv Gyda

http://www.youtube.com/watch?v=7zLRi69H0Hs&feature=share

foto: Kjell Augestad, Hans Buch-Iversen