Vikingfestivalen på Avaldsnes 2012

Jrg har lagt ut bilder fra vikingfestivalen på Avaldsnes, under bilder

http://www.rugier.no/litt-om-rugier-ro-og-raseillag/bilder/